Naša spoločnosť DOPTECH, s. r. o. vykonáva svoju činnosť v oblasti cestnej dopravy od roku 2013. Pri vzniku spoločnosti boli využité skúsenosti zakladateľa firmy z predošlých podnikateľských aktivít. Konateľ spoločnosti má z predchádzajúcej praxe skúsenosti , ktoré využíva spoločnosť vo svojej činnosti k spokojnosti a prospechu zákazníkov.

Naše služby poskytujeme už viac ako 100 klientom. Zárukou kvality je náš team profesionálov ktorí sú odborníkmi v ponúkaných oblastiach dopravy a práce s ťažkou technikou. Organizačný model spoločnosti vychádza z praxe a niekoľkoročných skúseností a z neustáleho zvyšovania kvalifikácie pracovníkov.

Činnosť spoločnosti , preprava nákladnými autami vybavenými hydraulickými rukami a manipulácia s nákladom, vieme efektívne využiť v prospech našich klientov v rámci Slovenskej republiky a v poslednom čase aj v rámci okolitých štátov.

Budeme radi keď si sami vyskúšate našu profesionalitu a dôslednosť .

Miroslav Latinák – konateľ spoločnosti.