DOPTECH, s.r.o.

Kráľová pri Senci 1516
900 50  Kráľová pri Senci

tel.: 0911 108 191 , +421 2/222 009 29
mail: latinak@doptech.sk